ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก