ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมือง