ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กรอบรูป A4 จำนวน 4 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

247

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กรอบรูป