ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขห 608 ชม ยี่ห้อ ทาทา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

245

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทาทา