ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ บัญชีรับ-จ่าย