ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน อบต.ทาเหนือ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

241

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ