ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

294

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว