ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง สำหรับบริการนักกีฬา และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน 20 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง