ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาเหนือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

253

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน