ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เลขรับ… วันที่…เวลา… จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

251

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง กองช่าง