ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

244

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน