ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยไม้หอบโดยการวางกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

269

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยไม้หอบ