ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

268

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน