ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 12/3 บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

314

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 ทับ 3 บ้านแม่ตะไคร้