ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลทาเหนือ (บ้านใหม่ดอนแก้ว, บ้านห้วยวังหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

267

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2