ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลทาเหนือ (บ้านใหม่ดอนแก้ว,บ้านห้วยวังหลวง) โดยวิธี e-bidding

343

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ