ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 130X192 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

433

ป้าย ร.10