ประกาศ อบต.ทาเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาดิจิตอล สำหรับตั้งโต๊ะหรือติดผนัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

289

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาดิจิตอล