ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.ทาเหนือ (ประเภทงาน ปฏิบัติงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ สังกัด สำนักปลัด)

431

ดาวน์โหลดเอกสาร