ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

902

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

Download ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

Download กำหนดราคากลางก่อสร้างจัดทำป้ายบอกซอยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5

Download กำหนดราคางานก่อสร้างปรับปรุงสุสานบ้านใหม่ดอนแก้ว

Download กำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างจัดทำป้ายบอกทาง