ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลทาเหนือ ที่มีความสนใจ มีจิตอาสาและเสียสละในการทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมสมัครเป็น “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อถล.) ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในวันและเวลาราชการ)

1124