ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

659

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 2 งาน

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ