ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้แก่นักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

561