จ้างเหมาบริการจดทะเบียนต่อโดเมเนมและพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ www.tanue.go.th พร้อมดูแลปรับปรุงระบบข้อมูล รูปแบบเว็บไซต์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

423

??ҹ??С??