จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนตัวจ่ายไฟ (Powersupply) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

363

??ҹ??С??