ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา โดยการวางท่อพีวีซี บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

245

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบประปา-โดยการวางท่อพีวีซี