ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ของ อบต.ทาเหนือ จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

236

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปฏิบัติงานรถฉุกเฉิน-สะอาด