ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12/1 บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

405

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถนน-คสล.วอย12-1-บ้านแม่ตะไคร้