ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือ หมู่ที่ 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

285

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมไฟสาธารณะ