ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หย่อมบ้านห้วยวังหลวง บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

387

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประปาภูเขา-หมู่ที่-2