จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทาเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138

??ҹ??С??