จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทาเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

??ҹ??С??