จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135

??ҹ??С??