ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดทะเบียนต่อโดเมเนมและพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมดูแลปรับปรุงระบบข้อมูล รูปแบบเว็บไซต์ ตลอดระยะ 1 ปี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเจาะจง

175