ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนตัวจ่ายไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98