องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ รับสมัครพนักงานจั้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

197