โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559

1973

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับ ชุมชนตำบลทาเหนือ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

DSCN9170 DSCN9176 DSCN9179 DSCN9185 DSCN9186 DSCN9189 DSCN9193 DSCN9194 DSCN9195 DSCN9206 DSCN9213 DSCN9215 DSCN9220 DSCN9222 DSCN9224 DSCN9228 DSCN9240 DSCN9244 DSCN9248