ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

177