ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประเภทงาน พนักงานขับรถ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

209