ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

192