จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125

??ҹ??С??