ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเด้านสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

37