ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกษตรและควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 1 คน

157