โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ตำบลทาเหนือ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรม ปลูกป่า บวชป่า และทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยวังหลวง ม.2 ตำบลทาเหนือ

179

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมด้วยปลัดอำเภอแม่ออน ท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อุทยานแห่งชาติบ้านแม่ตะไคร้ สวนป่าหลวงสันกำแพง        ชุมชนบ้านห้วยวังหลวง บ้านห้วยน้ำดิบ และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ตำบลทาเหนือ ประจำปี 2563          โดยมีกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า และทำฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยวังหลวง ม.2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563