ซื้อกรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41

??ҹ??С??