จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-2254 เชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44

??ҹ??С??