ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาเจาะจง

110