ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100