จ้างทำบอร์ด เพื่อสำหรับปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133

??ҹ??С??