ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อทาทา หมายเลขทะเบียน ขห 608 เชียงใหม่ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทาทาหมายเลขทะเบียน ขห 608 เชียงใหม่ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง