จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทาเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3

??ҹ??С??